Gestig

Jaar Oud

Dekades

Nuustak

NUUSTAK 24(PDF) NUUSTAK 25(PDF) NUUSTAK 26(PDF) NUUSTAK 27(PDF) NUUSTAK 28(PDF) NUUSTAK 29(PDF) NUUSTAK 30(PDF) NUUSTAK 31(PDF) NUUSTAK 32(PDF) NUUSTAK 33(PDF) NUUSTAK 34(PDF) NUUSTAK 35(PDF) NUUSTAK 36(PDF) NUUSTAK 37(PDF) NUUSTAK 38(PDF) NUUSTAK 39(PDF) NUUSTAK...

D6

 http://www.school-communicator.com/downloads

Self Multilering

Self multilering(PDF)

Dissiplinere Beleid en Gedragskode vir Leerders

Sosiale media

Sosiale media/PDF

Ons vier ons 40ste verjaarsdag oor

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Volg ons op Facebook

Nuus 24/7
s

Visie

Ons het ‘n visie waar ons deur ons belanghebbendes gesien word as:

“DIE LAERSKOOL SONDER WEERGAWE”

e

Missie

Die verskaffing van ‘n gebalanseerde, totale, toekomsgerigte, ekonomies-effektiewe opvoedings– en ontwikkelingsdiens aan die kinders van die ouergemeenskap van ons omgewing en ‘n gesindheid van uitreiking na die breër minder bevoorregte gemeenskap.

Dit wil ons bereik deur:

1          Die onderskrywing van Christelike waardes in al ons aksies.

2          Afrikaans as onderrigmedium te behou, maar ons leerders vaardig te maak in Engels.

3          ‘n Vennootskapsverhouding met ons ouergemeenskap.

4          Die ontwikkeling van ons leerders tot hul maksimum potensiaal.

5          Die ontwikkeling van ons eie opvoeders, deur hulle toe te rus vir die eise van die tyd.

6          Optrede binne die raamwerk van die lands-, provinsiale- en onderwyswetgewing.

7          Die skool te bestuur volgens gesonde sakebeginsel

Skoollied

Die skoollied is in 1983 deur me Rudi Beetge geskryf en gekomponeer

Kruinsig, Kruinsig is ons skool

Waar werk en ywer botoon vier

Ons streef hier na ʼn ideaal

Om hand aan hand te seëvier

Ons reik na bo op elk gebied

En vra dat slegs Gods wil geskied

Vriendskap, sport kultuur geloof

Ons trots vir elke dag

Glo en oorwin, glo en oorwin

Is die leuse waarop ons bou

Ja, ons dra jou naam met trots

Dis ons skool Kruinsig

Bekendstelling

Die geskiedenis van Laerskool Kruinsig:

8 Januarie 1980 – Laerskool Aston Nimrod open sy deure met 430 leerders en 18 tydelike personeellede. Binne ses maande na die opening van die skool word ʼn kompetisie geloots om ʼn naam vir die nuwe skool te vind. ʼn Ene juffrou van Rooyen se voorstel van Laerskool Kruinsig is en op 5 September 1980 word Laerskool Aston Nimrod amptelik herdoop tot Laerskool Kruinsig.

Laerskool Kruinsig se missie naamlik “Die verskaffing van ʼn gebalanseerde, totale, toekomsgerigte, ekonomies-effektiewe opvoedings en ontwikkelingsdiens aan die kinders van die ouergemeenskap van ons omgewing” blyk steeds verwesenlik te word as daar boekgehou sou word van die suksesvolle rolspelers in die samelewing waarvan hul opvoedkundige fondamente by Laerskool Kruinsig gelê is.

Die eerste amptelike boomplantdag vind plaas op 3 Augustus 1985 naby die plek waar Noag se lapa tans gebou is. Die leiergroep van 2014 het 8 inheemse bome (een vir elke graad) op die terrein geplant om hul tema van die jaar “Groei” te simboliseer.

In 1982 voer die Kruinies die eerste van vele musiekblyspele Met ʼn Lied in my Hart op. Vandag is die Kruinies steeds bekend vir opvoerings van hoogstaande gehalte. Na Met ʼn Lied in my Hart volg suksesvolle opvoerings Katravia, Droomboom, Gedroggie in die Gat, Plek vir Krissie en ʼn massa revue Kruinie Kapperjolle.  

Skoolwapen:

Die skoolwapen is ontwerp deur Willem Loots.

Betekenis van die wapen:

Son : Bron van lewe – Dien ook as agtergrond.

Vliegtuig : Vanweë die ligging van die skool en die internasionale lughawe, is dit onmisbaar deel van Kempton Park en ook die skool.

Bybel: Deur geloof in God, asook in jouself sal jy oorwin – Dit is ook waaruit die skool se leuse “Glo en Oorwin” voortvloei. Simbolies is die Bybel ook die boek van kennis. Kennis is die doelwit van die onderwys.

Lourierkrans : ʼn Simbool van oorwinning omvou die Bybel en verwys na oorwinning deur volharding.

Skoolhoofde:

Eerste permanent aangestelde hoof – Mnr A.J. van der Merwe dien die skool en gemeenskap met uitsonderlike passie vanaf 1980 tot 2005. Gedurende 2005 tree mnr Van der Merwe uit die onderwys na 25 jaar as skoolhoof verbonde aan Laerskool Kruinsig. Diep spore is getrap en ʼn etos van uitnemendheid is gevestig gedurende die tyd

Vanaf Januarie 2006 is mnr J.H. Kruger aan die stuur van sake. Steeds streef die Kruinies na sukses op die vele terreine van opvoedende onderwys met hul oë gerig na Bo  

Beheerliggaam / Skoolkomitee

Die eerste skoolkomitee van Laerskool Kruinsig het bestaan uit:

Dr W.J. Bruwer (Voorsitter),

Dr. C.J van Niekerk (Onder voorsitter),

Mnr A.J. Schoonraad (Sekretaris),

Mnr D.A Fivaz

Mnr W. H Drinkwater

Mnr J. H Lingenfelder

Mnr S. J Fick

Mev R Beetge

Die gesegde onder leerders en oud leerders – naamlik “Eenmaal ʼn Kruinie, altyd ʼn Kruinie” vind skynbaar vastrap plek in gene ook, want vandag is Mnr Werno Drinkwater – seun van een van die eerste skoolkomitee lede, verkies vir ʼn tweede termyn as Beheerliggaamlid van ons skool.

Share This