Interlaer 2016
Ons eie Kruinie-onderwyser aflosspan
Revue Klankopnames

Kort oorsig

 

 Laerskool Kruinsig 

“DIE LAERSKOOL SONDER WEERGA”

Waar elke leerder se uniekheid tel, waar skoolgaan met entoesiasme ervaar en lewenswenners ontwikkel word.

 

 

 

Skoollied

Die skoollied is in 1983 deur me Rudi Beetge geskryf en gekomponeer

 

 

Kruinsig, Kruinsig is ons skool

Waar werk en ywer botoon vier

Ons streef hier na ʼn ideaal

Om hand aan hand te seëvier

Ons reik na bo op elk gebied

En vra dat slegs Gods wil geskiet

Vriendskap, sport kultuur geloof

Ons trots vir elke dag

Glo en oorwin, glo en oorwin

Is die leuse waarop ons bou

Ja, ons dra jou naam met trots

Dis ons skool Kruinsig

Gedragskode

1. Inleiding

Hierdie dokument is die skool se Gedragskode. Die Beheerliggaam het met die ouers, leerders, en opvoeders van die skool gekonsulteer betreffende die inhoud van die Gedragskode. Die Gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 108 van 1996, die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Kennisgewing 776 van 1998) en ander toepaslike provinsiale wetgewing.

Read more: Gedragskode

Missie

Die verskaffing van ‘n gebalanseerde, totale, toekomsgerigte, ekonomies-effektiewe opvoedings– en ontwikkelingsdiens aan die kinders van die ouergemeenskap van ons omgewing en ‘n gesindheid van uitreiking na die breër minder bevoorregte gemeenskap.

Read more: Missie