Naskool

As ‘n diens aan ons ouers en leerders, bied Laerskool Kruinsig ook ‘n NASKOOLSENTRUMfasiliteit waar kinders veilig onder toesig kan huiswerk doen en speel.

 

Wat ons bied

● Ligte middagete

● Naskoolsentrum is vakansies oop

● Toesig weeksdae van 13:40 tot 17:30

● Tyd vir heerlike speel en ontspan saam met maatjies onder toesig.

● Geleentheid vir die doen van huiswerk in ‘n rustige atmosfeer onder toesig.

● Geleentheid om alle buitemuurse aktiwiteite op die skoolterrein by te woon.

 

Afhaal van kinders

Indien ‘n ander persoon die kinders kom afhaal, of hulle gaan na ‘n partytjie of kerkaktiwiteite, moet u as ouer ons asseblief per brief laat weet. Geen kind word toegelaat om die NASKOOLSENTRUM te verlaat sonder skriftelike toestemming van u nie.

 

Inskrywing

Voltooi asseblief die inskrywingsvorm en handig by die kantoor in. Ons het ook ‘n dagfasilteit teen R50,00 per kind.

ONS KAN U AS OUER NOOIT VERVANG NIE, MAAR U KAN MET GERUSTHEID WERK EN VERSEKER WEES DAT U KIND VEILIG EN VERSORG IS

LET WEL- Die Naskoolsentrum se dagfooi is vanaf 1 September 2013 verhoog na R 50, 00 per dag

Share This