Skoolgelde: 2019(PDF File)

Skoolgelde: 2018(PDF File)

 

Projekte afgehandel in 2015

  • Bou van 8 Klaskamers en 4 Badkamers.
  • Aanbouing by Personeelkamer.
  • Dataprojektors aangekoop vir Senior Fase klaskamers.
  • Inverter ge├»nstalleer by Administrasieblok.
  • Sekuriteitstelsel en plaveisel by Graad R-Sentrum.
  • Bou van vullispit.
  • Opgradering van verspringputte.

 Projekte afgehandel in 2016

  • Vervanging van skoolsaal verhooggordyne.
  • Aankoop van klavier
Share This