Skoolgelde 2017

R1 150 per maand per leerder x 11 maande

5% Korting word toegestaan vir skoolgelde vooruitbetaal voor of op 28 Februarie 2017.

Skoolgeldvrystelling word toegepas volgens regulasies omskryf in Gov Gaz 29311, 18 Oktober 2006.

Aansoeke om vrystelling kan in Januarie 2016 by die Finansiekantoor afgehaal word.

3de Kind per gesin ontvang volle vrystelling.

Projekte afgehandel in 2015

  • Bou van 8 Klaskamers en 4 Badkamers.
  • Aanbouing by Personeelkamer.
  • Dataprojektors aangekoop vir Senior Fase klaskamers.
  • Inverter ge├»nstalleer by Administrasieblok.
  • Sekuriteitstelsel en plaveisel by Graad R-Sentrum.
  • Bou van vullispit.
  • Opgradering van verspringputte.

 Projekte afgehandel in 2016

  • Vervanging van skoolsaal verhooggordyne.
  • Aankoop van klavier
Share This