Die verskaffing van ‘n gebalanseerde, totale, toekomsgerigte, ekonomies-effektiewe opvoedings– en ontwikkelingsdiens aan die kinders van die ouergemeenskap van ons omgewing en ‘n gesindheid van uitreiking na die breër minder bevoorregte gemeenskap.

Dit wil ons bereik deur:

1          Die onderskrywing van Christelike waardes in al ons aksies.

2          Afrikaans as onderrigmedium te behou, maar ons leerders vaardig te maak in Engels.

3          ‘n Vennootskapsverhouding met ons ouergemeenskap.

4          Die ontwikkeling van ons leerders tot hul maksimum potensiaal.

5          Die ontwikkeling van ons eie opvoeders, deur hulle toe te rus vir die eise van die tyd.

6          Optrede binne die raamwerk van die lands-, provinsiale- en onderwyswetgewing.

7          Die skool te bestuur volgens gesonde sakebeginsel

Share This