Redenaars

Organiseerder:  Mev. Jeannette Deyzel

Temas vir 2017:

Afrikaans Engels Tyd
Graad 1-3 Gogga

Reënboog

Blink

Shoes

Surprise

Work

2-4 minute
Graad 4-5 Klei

Note

Blou

Prints

Fly

Face

3-5 minute
Graad 6-7 Spieël

Krap

Klik

Why worry?

Google

What’s cooking?

4-6 minute
Share This