Volg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

011 972 4147

kantoor@kruinies.co.za

Skoolgelde

Skoolgelde: 2022

R1 665.00 per maand, betaalbaar voor of op die 7de van elke maand vir 11 maande R18 315.00 per jaar

Graad 1 Skoolgelde:

  •  R 19 015.00 per jaar ( R1665 x11 = R18 315.00 + R700 = R19 015

Navrae oor Debietopdragte: Sandra Coetzee

Eenmalige Betaling van skoolgelde:

Indien die totale bedrag van skoolgelde vir die jaar voor of op 28 Februarie 2022 betaal word, word 5% korting toegestaan

10% korting word toegestaan vir skoolgelde vooruitbetaal voor of op 31 Desember 2021.

 

1 Kind: R1 665.00 x 11 maande R18 315.00
-5% Korting -R    915.75
R17 399.25
2 Kinders: R3 330.00 x 11 maande R36 630.00
– 5% Korting -R 1 831.50
R34 798.50
3de Kind: ontvang volle vrystelling

Aansoek om Vrystelling

  • Aansoeke om Vrystelling kan vroeg Februarie 2022 by die Finansiekantoor ingehandig word.
  • Skoolgeldvrystelling word toegepas volgens Regulasies omskryf in die Staatskoerant  ( Gazette) 29311, 18 Oktober 2006.

Gr. R & RR Skoolgelde: 2022

R1 910.00 X 11 = R21 010.00 (HALFDAG) Geen afslag vir vooruitbetaling by Gr. R

R2 550.00 X 11 = R28 050.00 (VOLDAG) Geen afslag vir vooruitbetaling by Gr. R

R2 550.00 x 11 = R28 050.00 GR RR

Nuwe Leerder fooi: R400.00 eenmalig wanneer 1ste keer by Kletskousies inskryf

Graad 1 – Skryfbehoeftepakket R550.00
Graad R – Skryfbehoeftepakket R600.00
Graad RR – Skryfbehoeftepakket R520.00

 

SLUITKASSIES: KLEIN R150.00 per jaar
GROOT R200.00 per jaar

 

Bankbesonderhede:

ABSA
TJEKREKENING: 260 492 551
TAKKODE: 632 005

(Onthou asb om die “S”of “R” verwysingsnommer wat bo-aan die staat verskyn te gebruik as verwysing wanneer u Internet “EFT” betaling of Direkte betaling by die bank doen)