Volg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

011 972 4147

kantoor@kruinies.co.za

Laslappies

Hulpfonds

 • Hierdie fonds word deur ons ouers en donasies gedra.
 • Die fonds word slegs vir ons behoeftige kinders en hulle gesinne aangewend.
 • Die fonds word vir die volgende doeleindes gebruik:
 • Berading
 • Evaluasies
 • Terapie
 • Skoolklere
 • Skoolbenodighede
 • Kampe/uitstappies
 • Kos, indien koskas aangevul moet word
 • Vleispakkies vir Desember vir ons gesinne

Indien u ‘n bydrae wil maak:

ABSA
Tjekrekening: 260492551
Bankkode: 632005
Verwysing: Hulpfonds

Broodjieprojek en Koskas

Hierdie afdeling word ook deur ons ouers en kinders gedra

Broodjies:

 • Daar word daagliks in die grondslagfase en die seniorfase broodjies aan leerders wat dit nodig het verskaf
 • Die getal broodjies wat uitgedeel word wissel soos die behoefte meer of minder word.
 • Briewe word uitgedeel waarop ouers kan aandui of hulle wil help. Hierdie ouers is van onskatbare waarde!

Koskas:

 • Sonder ons ouers sou hierdie afdeling nie kon plaasvind nie.
 • Ons werk op ‘n gemiddeld van tien gesinne
 • Daar is verskeie projekte deur die jaar om die koskas te vul.
 • Kospakkies bestaan uit basiese produkte asook dit wat geskenk word.
 • Desember is ‘n meer intensiewe pakkie