Volg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

011 972 4147

kantoor@kruinies.co.za

Kletskousies

Personeel

Carien
Oosthuizen

Monya
De Wet

Adri
Van Aardt

Jacolien
Jansen Van Vuuren

Estie
Bulkin

Heidi
Boshoff

Liezel
Du Toit

Miah
Van Heerden

Skooltye

Maandae – Donderdae

06:50 – Skool open
12:30 – Gr RR halfdag kleuters verdaag
13:00 – Gr R halfdag kleuters verdaag
Wagklas is vanaf 13:00-14:00

Vrydae

12:00 of 12:30 Gr R en RR kleuters verdaag.
13:00 – Alle halfdag kleuters gaan huis toe.

Skryfbenodighede

Inskrywings

Voltooi asb die inskrywingsvorm volledig wat jy aanvra by inskrywings@kruinies.co.za

U moet ook asb die volgende dokumentasie aanheg:

  • Geboortesertifikaat
  • ID’s van albei ouers
  • Bewys van woonadres bv. Water&ligte rekening
  • Registrasiegelde : R400

Gr R Akademie

Die volgende leerareas word onderrig in Graad R:

  • Afrikaans
  • Wiskunde
  • Lewensvaardigheid

Leer vind plaas deur speel.

Die geheelontwikkeling van kleuters vind plaas op ‘n daaglikse basis deur ‘n gebalanseerde leerprogram aan te bied. Die program is uitgewerk volgens die KABV van die Onderwysdepartement.

Instappies vind kwartaalliks plaas volgens temas.

Buitemuurse Aktiwiteite

Hierdie aktiwiteiete word deur privaat instansies aangebied. Gelde is betaalbaar direk aan die instansie.

 

Gimnastiek Ritmiese Gimnastiek Playball Bizzy Beez Ballet
Soccer Stars A+ Studente Pottery Intro Gholf Netbal Akademie
Krieket Akademie Rugby Akademie Hokkie Akademie Swemskool Voortrekkers